BTW berekenen hoe het in zijn werk gaat

BTW berekenen hoe het in zijn werk gaat

We weten allemaal dat btw berekenen een belasting is op de toegevoegde waarde. Dit wil zeggen dat het gaat  over een fiscale heffing over de winst die een ondernemer maakt op een product of dienst. Maar hoe wordt deze BTW berekend en hoeveel BTW moet je op verschillende producten of diensten betalen. De overheid heeft daar een nationale regelgeving voor ingesteld die in heel Nederland geldt. BTW-tarieven worden uitgedrukt in een percentage op de inkoopprijs van het product of de geleverde dienst. In Nederland kennen we verschillende BTW-tarieven. Deze zijn afhankelijk van verschillende factoren. De meest belangrijke factor die wordt gehanteerd  voor de hoogte van het BTW – percentage is of een product of dienst tot de basisbehoeften wordt gerekend of als luxeproduct wordt beschouwd. We bekijken even voor jou wat in Nederland gangbaar is in een overzicht van de meest gehanteerde Nederlandse BTW-tarieven.

Overzicht Nederlands BTW-tarieven

 

In Nederland worden er 3 BTW-tarieven gehanteerd:

 

  • Het algemene tarief van 21%
  • Het verlaagde tarief van 6 %
  • Het nultarief van 0 %

 

Het algemene tarief van 21%

 

Dit is in Nederland het meest gebruikte BTW-tarief. Dit tarief van 21% geldt vanaf 1 oktober 2012. Voor deze datum bedroef dit tarief 19%. Voor een aantal zaken werd een overgangsregeling in het leven geroepen door de overheid. Om te weten of deze overgangsregeling ook voor jou geldt, neem je het best contact op met de belastingtelefoon.

 

Het verlaagde tarief van 6%

 

Het tarief van 6% wordt in het algemeen gehanteerd voor producten die niet beschouwd worden als luxeproduct. In de praktijk gaat het in vele gevalllen voor etenswaren, maar het kan ook worden ingeroepen bij het verlenen van sommige diensten. Ook voor geneesmiddelen, kunst en antiek wordt dit verlaagde tarief gehanteerd. Diensten waarvoor het verlaagde tarief wordt gehanteerd staan vermeld in een lijst op de site van de Belastingdienst. Het gaat o.a. over reparaties, kappers, bepaalde herstellingswerken aan gebouwen en diensten verleend aan landbouwers. Ook hiervan is de complete lijst te raadpledgen op de site van de Belastingdienst.

 

Het nultarief van 0%

 

Dit tarief wordt dikwijls gebruikt bij handel met het buitenland. Concreet bereken je zelf geen BTW door aan je buitenlandse klant. De BTW die je als handelaar of ondernemer zelf betaalt over een product of dienst, kun je echter wel aftrekken als voorbelasting. Behalve bij handel met het buitenland, geldt het nultarief soms ook voor de visserij en bij de bevoorrading van schepen.

 

Hoe bereken je de BTW over een product of dienst?

 

Concreet komt het hier op neer. Het BTW-tarief wordt berekend aan de hand van de nettowaarde van een product of dienst. Laten we het voorbeeld nemen van een doos ijsjes waar er 10 inzitten. Elk ijsje heeft een nettowaarde van €1, dus netto kost de doos ijsjes €10. In dit geval gaat het dus om voedingswaren en wordt een BTW-tarief van 6% gehanteerd. Om te bepalen hoeveel een consument in je winkel voor deze doos met ijsjes dient te betalen, voer je de volgende berekening uit:

 

Netto bedrag aan 100% = € 10

1% = € 10/100 = € 0,1

6% = € 0,1 x 6 = € 0,6

 

Deze berekening herkennen de meesten van ons als de regel van drie.

 

Vervolgens berekenen we het brutobedrag dat de consument betaalt, door € 0,6 op te tellen bij het nettobedrag € 10, zodoende komen we aan het brutobedrag € 10,6 voor een doos ijsjes.

 

Voor meer informatie over het berekenen van het BTW-tarief kun je terecht op de site van de belastingdienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *